Gestió qualitat mediambiental

Sistema Intel·ligent per a la gestió de la qualitat mediambiental.

L’objectiu principal d’aquest component és la instal·lació d’un sistema de monitorització que permeti, tant el mesurament de la qualitat de l’aire, com el nivell de soroll per poder determinar la qualitat mediambiental del municipi.

El Sistema intel·ligent de gestió de la qualitat ambiental ofereix les següents funcionalitats:

  • Mesura i monitorització dels paràmetres de qualitat de l’aire: NO2, SO2 O 3, H2S, CO …
  • Mesura de contaminació acústica.
  • Generació d’alertes i alarmes en cas que se superin els llindars configurats.

El sistema permet modificacions i ampliacions a futur, facilitant la integració de diferents tipus de sensors que hagin estat prèviament instal·lat o la instal·lació es prevegi en el marc de el desenvolupament de
altres actuacions.