Smart City - Movilitat

LA NOSTRA VISIÓ SOBRE LA SMART CITY

Pavapark treballa en el disseny intel·ligent de l'entorn urbà en benefici de la ciutadania. En aquest sentit, aplica la tecnologia més avantguardista de manera integral per tal d’aconseguir una mobilitat amb les següents característiques:

  • Que recupere l'entorn urbà per al ciutadà, principal protagonista i beneficiari de la configuració de la ciutat i dels seus serveis.
  • Que integre als diferents col·lectius que conformen la ciutadania, prestant especial atenció als més vulnerables.
  • Que siga sostenible en el temps i respectuosa amb el medi ambient, afavorint la reducció d'emissions de CO2 i l'ús d'energies renovables, amb la vista posada en la perdurabilitat dels dissenys i propostes planificades.

En definitiva, una mobilitat al servei del ciutadà que siga realment eficient, intel·ligent i segura, utilitzant les tecnologies disponibles per a fer front de forma eficient als reptes i desafiaments globals i locals als quals s'enfronten les ciutats d'avui.