Smart Park and Ride

Estacionaments per a automòbils situats en la perifèria de ciutats generalment grans, i creats amb la finalitat d’encoratjar als conductors a aparcar en ells els seus vehicles i accedir al centre mitjançant el transport públic.

El P & R, a més de ser un centre d’intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic (metre, tren, bus,…) també pot ser-ho amb altres opcions de transport personal alternatives al vehicle privat (bicicletes, patinets, cotxes compartits,…)

Avantatges:

 • Descongestió de les ciutats.
 • Millora en els temps de desplaçament.
 • Reducció de l’estrés associat a la cerca d’aparcament.
 • Menys nivells de contaminació.
 • Estalvi de costos enfront d’una altra mena de pàrquings.

Pavapark entén el P & R com un centre d’intercanvi modal entre el vehicle privat i altres opcions de transport alternatives, en el qual s’ofereix una àmplia varietat de serveis als usuaris, constituint un vertader SMART P & R:

 1. Control d’accessos i de l’ocupació.
 2. Informació a l’usuari.
 3. Serveis de mobilitat elèctrica.
 4. Sistema d’enllumenat intel·ligent.
 5. Qualitat mediambiental.
 1. Seguretat.
 2. Plataforma de gestió.
 3. Analítica avançada.
 4. Consultoria i gestió de projectes.