Solucions i serveis

SOLUCIONS I SERVEIS

Pavapark, actua com a consultora i ofereix solucions de mobilitat adaptades a les diferents necessitats del ciutadà i a la diversitat de col·lectius, desenvolupant un procés de treball contrastat amb les següents fases:

 1. Avaluació i anàlisi de l'estat de la situació.
 2. Valoració de recursos disponibles i realització d'estudis de viabilitat.
 3. Elaboració de propostes específiques.

Principals serveis que ofereix Pavapark

 • Consultoria i assessorament en mobilitat.
 • Estudis de viabilitat tècnic-econòmics dels projectes de mobilitat.
 • Gestió de l'estacionament: via pública (ORA) i aparcament subterrani.
 • Gestió remota d'aparcaments públics i privats.
 • Manteniment d'instal·lacions de trànsit (semàfors...), i de la senyalització vial.
 • Gestió de retirada de vehicles de la via pública.
 • Transport, dipòsit i custòdia de vehicles en dipòsits municipals.
 • Serveis de geo-localització i integració mitjançant Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).
 • Estudis de trànsit.