Clara

Plataforma web de sensat, anàlisi i representació de diferents sistemes d’adquisició de dades desplegats per la ciutat, orientat a el coneixement de l’entorn municipal com a complement per a la presa de decisions.

Implementa els principals protocols de comunicacions IOT per proporcionar màxima compatibilitat amb diferents fabricants assegurant la reducció dels temps d’integració de nous sistemes de sensat.

Complementada amb una eina de generació de quadres de comandament (dashboards) per a realitzar una ràpida anàlisi visual de les variables d’interès per al gestor, proporciona un ecosistema ideal de suport a la decisió basada en dades en temps real.

Principals característiques tècniques:

 • Geoposicionat de tots els elements instal·lats sobre visor de mapes.
 • Sistema basat en l’estàndard tecnològic FIWARE.
 • Bases de dades relacionals i no relacionals.
 • Possibilitat d’integració de diferents protocols de comunicacions mitjançant IoTAgents:
  • LoraWan
  • UL
  • JSON
  • SigFOX
  • LWM2M
 • Generació automàtica d’alarmes davant determinades circumstàncies com ara fallada de comunicació o superació d’un llindar determinat.
 • Interconnexió amb sistemes de nivell superior a través d’API REST securizada.
 • Gestió d’usuaris: diferents nivells d’accés.
 • Eina de generació de quadres de comandament configurable.
 • Sistema modular, obert i interoperable amb independència de proveïdors.
 • Logs d’accessos i auditoria de canvis.
 • Solució implementada segons ENS nivell ALT.

Escenaris d’us i aplicación de la solució:

 • Eina per a anàlisi immediat de l’impacte de decisions sobre el municipi.
 • Ràpida implantació i desplegament en nous municipis.