Moviltik

L’aplicació mòbil Moviltik implementa funcionalitats relacionades amb la mobilitat a la ciutat, proporcionant així a l’ciutadà la gestió de diferents serveis des d’una única aplicació.

A través de la seva interfície senzilla i intuïtiva, Moviltik ofereix les següents funcionalitats:

 • Gestió de pagament d’estada a zona d’aparcament regulat únicament pel temps real emprat.
 • Notificacions d’avís de caducitat de tiquets emesos.
 • Accés “free-flow” automàtic a pàrquings subterranis. Entrada i sortida sense passar per zona de control.
 • Indicació de places disponibles informatives per a l’usuari.
 • Gestió de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Possibilitat de gestionar tiquets de diversos vehicles simultàniament.
 • Sistema de pagament implementat i auditat segons estàndard de seguretat PCI DSS.
 • Històric d’operacions realitzades des de la mateixa aplicació.
 • Portal web d’accés als tiquets emesos per part de cada usuari.
 • Gestió àgil i eficient de suggeriments i incidències des de l’aplicació.
 • Gestió de targetes especials per a usuaris residents i determinats col·lectius.
 • Disponible a Google Play i App Store.

Escenaris d’us i aplicación de la solució:

 • Temps reduït d’implantació en nous municipis.
 • Possibilitat d’ús de zona blava sense necessitat d’utilitzar monedes, pagant únicament el temps efectiu emprat.
 • Compatible amb els principals fabricants de maquinària de gestió de pàrquings subterranis.
 • Compatible amb els principals fabricants de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.