BeePark

La Plataforma de Gestió BeePark integra la informació dels serveis de mobilitat gestionats al municipi per proporcionar el conjunt d’agents implicats (administració i ciutadà) una solució global de gestió i visualització dels diferents serveis municipals.

Principals característiques tècniques:

 • Sistema Integral Centralitzat, que facilita el tractament i control dels serveis i infraestructures de mobilitat de la ciutat.
 • Permet a el personal tècnic de l’ajuntament i als operadors de l’explotació realitzar una gestió eficient per al seguiment i control en funció de el paper i activitats que tingui assignades.
 • Panell de control: indicadors de resultats en temps real amb possibilitat de visualització directa, clara i fàcilment interpretable
 • Estadístiques: representació gràfica i cartogràfica
 • Presa de decisions en el marc de les polítiques de l’estacionament: indicadors de resultats per ajudar a adoptar decisions encertades, configuració d’alertes…

Escenaris d’us i aplicación de la solució:

 • Mòdul Business Intelligence: Recopilar i avaluar diferents paràmetres per a conèixer en detall l’explotació i d’un simple cop d’ull
 • Conèixer l’evolució de l’negoci
 • Comparar les dades reals respecte a les seves previsions inicials
 • Avaluar polítiques de seguiment de l’servei
 • Proposar mesures correctores
 • Guiar en la formulació de propostes de canvi
 • Generació d’Informes de Servei
 • Serveis tècnics d’operació de manteniment i recaptació:
  • Eines de planificació
  • Indicadors de seguiment en temps real
  • Indicadors de qualitat de el servei.
 • Procés d’introducció de dades orientat a autocontrol segons model BPM – Business Process Management.