Moviltow

Moviltow és un sistema de gestió de recursos i atenció a incidents orientat principalment a el servei de retirada de vehicles en la via pública. El sistema consta d’un servidor web de gestió per a ús per part de l’gestor de el servei juntament amb una aplicació mòbil utilitzada pel conductor de grua.

La comunicació entre el servidor web i l’aplicació mòbil es realitza en temps real, permetent conèixer en tot moment l’estat d’execució de cada un dels incidents gestionats.

El sistema proporciona les següents funcionalitats:

 • Gestió de flota en temps real a través de posicionament GPS.
 • Històric de posicions per a anàlisi de rutes.
 • Control d’estat d’execució de cada un dels serveis gestionats.
 • Comunicació en temps real amb cadascun dels conductors a través de l’aplicació mòbil.
 • Detall de cada un dels serveis realitzats:
  • Fotografies de la retirada
  • Motius de la infracció
  • Lloc de l’execució, junt
   amb temps emprats en la mateixa.
 • Gestió d’estada en dipòsit i càlcul de la taxa de retirada corresponent.
 • Generació d’informes a mida en funció de les necessitats de el servei, com ara tancament de torn de conductor i tancament de torn de dipòsit, amb les diferents accions realitzades en cada un d’ells.
 • Funcionalitat d’adveració.
 • Gestió de remeses.
 • Possibilitat d’integració amb sistemes tributaris municipals.

Escenaris d’us i aplicación de la solució:

 • Gestió de recursos.
 • Gestió de flotes de vehicles.
 • Gestió de servei de retirada de vehicles.