Smart Parking

Les nostres solucions de Control de l’ocupació i de l’estacionament en Pàrquing Off Street milloren l’experiència dels gestors de l’aparcament i dels ciutadans. Guia als usuaris fins a les places lliures de forma fàcil i ràpida, el que es tradueix en la reducció de congestions, pol·lució i per tant una major satisfacció dels conductors i ciutadans. Oferim les solucions tecnològiques més avançades en funció de la problemàtica existent.

Totes les propostes i integracions de Pavapark són totalment escalables. Tenim experiència contrastada en:

 • Tecnologia de Reconeixement Òptic de Matrícula o LPR en Accessos Entrada / Sortida.
 • Tecnologia d’Anàlisi d’Imatge Plaça a Plaça.
 • Tecnologia de sensat en accessos Entrada / Sortida o amb Sensors Plaça a Plaça.

Casos d’èxit:

 • Estacionament Intel·ligent a Calp: accés estacionament “Cul de sac”.
 • Control estacionament Off Street a Alzira.
 • Gestió de l’ocupació en municipi de Requena.
 • Control de l’ocupació de Pàrquings Onda:
  • Pavelló Víctor
  • Cabedo i Pàrquing Castell.
 • Control places PMR a Aldaia.

Compatibilitat amb estàndards:

 • Seguretat: Pavapark està certificada sota l’estàndard ISO / IEC 27001 de Sistemes de Gestió de la Informació i l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS categoria ALTA)
 • Comunicacions: Els sistemes de gestió disposen d’APIs de comunicació que permeten la integració amb altres solucions de tercers. Les dades emmagatzemades en l’eina de gestió podran ser exportats com dades obertes per a ser integrats en portals de transparència ja existents. A més, es disposa de serveis d’integració amb Web Services basats en protocol RESTful.