Manager Control Plus

Sistema integral complet de l’procés de gestió de Servei de l’Estacionament Regulat, incorporant tant l’APP de Controlador com l’Aplicació web de Gestió de Denúncies.

Principals característiques tècniques:

 • Sistema parametritzable en funció de les característiques de l’servei d’estacionament regulat a gestionar:
  • Motius infracció
  • Imports de denúncia
  • Temps d’anul·lació
  • Zones gestionades.
 • Possibilitat de funcionament en mode adveració.
 • Gestió de forma digital de controladors.
 • Posicionament GPS de el controlador per a seguiment i obtenció de rutes òptimes.
 • Informació detallada de l’estat de cadascuna de les denúncies imposades, juntament amb fotografies de el vehicle infractor.
 • Gestió de denúncies imposades: informes ratificadors i emissió de remeses.
 • Gestió d’anul·lacions de denúncia des aplicació web.
 • Informe i seguiment d’incidències de parquímetres gestionats a través de l’aplicació mòbil.
 • Gestió de recaptació a través d’aplicació mòbil i servidor web.
 • Control d’inici, fi de jornada i períodes especials d’absències.
 • Integració amb impressores portàtils amb connexió Bluetooth.
 • Integració amb els principals formats d’organismes de gestió
  tributària de sancions existents.
 • Solució implementada segons ENS nivell ALT.

Escenaris d’us i aplicación de la solució:

 • Ràpida implantació i desplegament en nous municipis.
 • Integrable amb parquímetres dels principals fabricants.
 • Integrable amb altres sistemes de control: Visual Car.