Impacte de les noves tecnologies en l’empresa i en el sector financer

El pròxim 8 de juny a les 19h, tindrem la possibilitat de conversar amb Manuel Cantalapiedra Astudillo, CIO de Banc Santander sobre el “Impacte de les noves tecnologies en l’empresa i en el sector financer”.

Una oportunitat per a conéixer les seues reflexions i idees, de manera presencial en C/Jorge Juan, 18. 46004. (València), o per streaming https://www.youtube.com/watch?v=wbnjhvwc8ac.

La #CátedraPavasal és una iniciativa de Grup Pavasal i la UCV per a promoure el lideratge en la gestió de les organitzacions.

Leave a Comment